example-top-banner
0 (800) - 30 - 11 - 30

(800) - 30 - 11 - 30

(044) - 377 - 71 - 33

Магазин іграшок Угода користувача

Угода користувача

Визначення

 • Товар — об'єкт купівлі-продажу (річ), не вилучений і не обмежений у цивільному обороті і представлений до продажу в Інтернет-магазині bi.ua (далі — Інтернет-магазин), шляхом розміщення у відповідному розділі Інтернет-магазину.
 • Сайт інтернет-магазину bi.ua (далі — Сайт).
 • Замовлення — оформлений запит Покупця на покупку Товарів, обраних в Інтернет-магазині, відправлений за допомогою мережі Інтернет та/або повідомлений Покупцем Продавцю за телефоном 0 800 30-11-30, 044 377 71 33.
 • Покупець — фізична особа, що уклала договір купівлі-продажу Товару шляхом оформлення Замовлення та отримання підтвердження про оформленні Замовлення від Продавця.
 • Продавець — ТОВ «Альфа-Забава», уклав договір купівлі-продажу Товару з Покупцем шляхом прийняття Замовлення та скерувало підтвердження про прийняття Замовлення.
 • Одержувач (Вантажоодержувач) — особа, уповноважена на отримання Товару і вказана в Замовленні.

Загальні положення

 1. Ці «Правила продажу товарів в Інтернет-магазині bi.ua» (далі — «Правила») визначають порядок купівлі-продажу Товарів через Інтернет-магазин, і у відповідності з Цивільним Кодексом України є офіційною публічною офертою ТОВ «Альфа-Забава» (Продавця), адресованій фізичним особам (Покупцям), при спільному згадуванні також іменовані «Сторони», а окремо — «Сторона».
 2. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною право - і дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладення та виконання договору купівлі-продажу.
 3. До відносин між Продавцем і Покупцем застосовуються положення Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про електронну комерцію», Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. № 833), Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами (затверджено наказом Міністерства економіки України від 19 квітня 2007 року № 104), Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями (затверджені наказом Міністерства економіки України від 19 квітня 2007 р. № 103) та інших чинних в Україні нормативно-правових актів.
 4. Продавець залишає за собою право вносити зміни в ці Правила, без будь-якого попередження. Зміни набирають чинності з моменту їх опублікування на даному сайті.
 5. Права та обов’язки Сторін, викладені у чинній версії Правил, є істотними умовами відповідних договорів купівлі-продажу між Продавцем та Покупцями.
 6. Чинна версія Правил розміщена на сайті Інтернет-магазину.

Оформлення Замовлення

 1. Сторони домовляються, що Замовлення на конкретні Товари вважається укладеним і набирає чинності з моменту відправки Продавцем електронного листа за адресою, вказаною Покупцем, в якому Продавець підтверджує , що замовлення покупця прийняте, і замовлені товари будуть відправлені Покупцеві. З цього моменту Покупець зобов'язується прийняти замовлені і доставлені товари і заплатити за них узгоджену суму, якщо вона ще не була сплачена.
 2. Після отримання Замовлення Продавець погоджує дані Замовлення з Покупцем по телефону, в тому числі дату і час доставки товару. Дата і час доставки залежать від регіону доставки, кількості товару та часу, необхідного на обробку Замовлення.
 3. Покупець несе відповідальність за точність та правильність інформації, що надається при реєстрації. Обробка наданих Покупцем даних здійснюється з метою укладання договору купівлі-продажу товару та його належного виконання Продавцем.
 4. У разі виникнення у Покупця питань, що стосуються властивостей і характеристик Товару, перед оформленням Замовлення Покупець повинен звернутися до Продавця за телефоном 0 800 30-11-30, 044 377 71 33. Інформація з сайту Продавця є належним доказом у разі виникнення спорів з приводу Замовлень та порядку їх виконання.
 5. Сторони домовляються, що дані Правила регламентують відносини між Сторонами, що випливають з такого Замовлення.
 6. Ціна Товару зазначається поруч з певним найменуванням Товару в Інтернет-магазині.
 7. Ціни вказані на сайті діють виключно в межах Інтернет-магазину, та можуть відрізнятись від цін, визначених Продавцем в магазинах «Будинок іграшок» на аналогічний Товар.
 8. Вартість доставки Продавцем замовлених Товарів розраховується додатково, виходячи з обсягу замовлення та адреси доставки.
 9. Ціна Товару в Інтернет-магазині може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем Товар зміні не підлягає.
 10. Оплата Товару і Доставки Покупцем проводиться готівкою в гривнях при отриманні замовлення або безготівковим розрахунком (попередня оплата).

Доставка

 1. Доставка Товару здійснюється лише в ті регіони, які доступні в Інтернет-магазині для замовлення. Продавець зобов'язується докласти всіх зусиль для дотримання дати і часу доставки, обумовлених з Покупцем, тим не менш, затримки в доставці зважаючи на можливі непередбачені обставини, що сталися не з вини Продавця.
 2. Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження Товару переходить до Покупця в момент передачі йому або особі, вказаній Покупцем як Одержувача Товару в Замовленні, Товару та проставлення Покупцем або Одержувачем підписи в документах, що підтверджують отримання Товару.
 3. Замовлені Товари вручаються Покупцеві чи особі, зазначеній Покупцем в якості Одержувача Товару в Замовленні, при пред'явленні Покупцем або Одержувачем Товару паспорта (або іншого офіційного документа, який посвідчує особу) та збігу даних з даними, зазначеними при оформленні Замовлення. Доставлений Товар передається Покупцеві за адресою, вказаною Покупцем в Заявці. Покупець несе відповідальність перед Продавцем за дії або бездіяльності осіб, зазначених Покупцем як Одержувача Товару в Замовленні, при здійсненні приймання Товару і підписання необхідних товаросупровідних документів.
 4. Покупцю та/або Одержувачу Товару в момент приймання-передачі Товару надається наступний пакет документів на Товар: Товарна накладна; паперовий фіскальний касовий чек, якщо Покупець письмово зазначив у замовленні необхідність його надання саме у паперовому вигляді; Гарантійний талон, якщо такий передбачений виробником; інформація про товар у встановленому законом обсязі. Фіскальний касовий чек на придбаний Покупцем Товар направляється Покупцю на вказану ним в замовленні електрону адресу та/або телефонний номер або у інший спосіб та у формі, що дозволений законодавством України.
 5. Покупець або Одержувач підтверджує своїм підписом у товарній накладній, що не має претензій до кількості, асортименту, комплектності і зовнішнього вигляду Товару. Покупець або Одержувач при прийманні товару зобов'язаний переконатися у відсутності на товарі видимих механічних пошкоджень і здійснити візуальну перевірку якості товару. Після приймання Товару Покупцем або Одержувачем, Продавець не приймає претензій по кількості та комплектності Товару.

Права Покупця

 1. Покупець має право купувати на сайті Інтернет-Магазину товари, дотримуючись порядку, встановленого даними правилами сайту Інтернет-Магазину.
 2. Покупець має право відмовитися від Замовлення Товару, укладеного з Інтернет-Магазином, інформуючи про це Продавця.
 3. Покупець має право на обмін/повернення товару згідно ЗУ «Про захист прав споживачів», ознайомившись з правилами повернення товару.

Зобов'язання Покупця

 1. Покупець зобов'язується в умовах, встановлених даними Правилами та умовами сайту Інтернет-Магазину, користуватися сайтом.
 2. Покупець зобов'язаний оплатити Товар способом оплати, обраним у розділі Доставка, і прийняти його в установленому порядку.
 3. Покупець зобов'язаний забезпечити секретність даних підключення, не розголошувати їх третім особам і забезпечити, що жодні треті особи не скористаються його даними підключення для отримання послуг і ( або) для Замовлення або придбання Товару у Продавця. Покупець несе відповідальність за будь-які дії третіх осіб, якщо вони здійснені з використанням даних підключення Покупця. Всі обов'язки і відповідальність, що виникли або пов'язані з діями третіх осіб з використанням даних підключення Покупця, покладаються на Покупця.
 4. У разі зміни даних, зазначених Покупцем у формі реєстрації, Покупець зобов'язаний їх оновити.
 5. Покупець зобов'язаний у формі реєстрації надати повну, детальну і правильну інформацію про себе. Якщо Покупець у формі реєстрації надає неточні чи невірні дані, Продавець має право анулювати реєстрацію і видалити дані або обмежити можливості Покупця користуватися сайтом Інтернет-Магазину.
 6. Покупець, замовляючи Товар, зобов'язується вказати місце доставки товарів.
 7. Покупець зобов'язується особисто прийняти Товар або під час оформлення замовлення вказати в «Зауваженнях » іншу особу, яка прийме товар.

Права Продавця

 1. Якщо Покупець намагається зашкодити стабільності та безпеці роботи Сайту або порушує свої зобов'язання, Продавець має право негайно і без попередження обмежити або зупинити можливість Покупця користуватися Сайтом або, в особливих випадках, анулювати реєстрацію Покупця.
 2. Продавець залишає за собою право в будь-який час, не повідомивши Покупцеві, змінювати сайт повністю або його окремі частини.
 3. Продавець має право тимчасово або повністю перервати діяльність сайту Інтернет-Магазина, заздалегідь про це не повідомивши Покупцеві.

Зобов'язання Продавця

 1. Продавець зобов'язується довести до відома Покупця необхідну і достовірну інформацію про товар.
 2. Продавець зобов'язується відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних» дотримуватися права Покупця на конфіденційність наданої ним інформації, зазначеної у формі реєстрації та оформлення Замовлення.
 3. Продавець зобов'язується доставити замовлений Покупцем товар за вказаною ним адресою, з урахуванням умов, зазначених у розділі Доставка.
 4. Якщо Продавець, зважаючи на важливі обставини, не може поставити Покупцеві замовлений Товар, він зобов'язується запропонувати йому аналогічний, найбільш подібний за своїми характеристиками. Якщо покупець відмовляється прийняти аналогічний або найбільш подібний за своїми характеристиками товар, Продавець зобов'язаний повернути покупцеві гроші, якщо оплата вже була здійснена, протягом 15 (п’ятнадцяти) днів з моменту отримання товару та заповненої заяви на повернення.

Характеристики товару

 1. Характеристики кожного товару на сайті Інтернет-Магазину bi.ua вказуються в описах, розміщених на сайті.
 2. Продавець не несе відповідальність за те, що товари в Інтернет –магазині за своїм кольором, формою або іншими параметрами можуть відрізнятися від реальних розмірів, форм або кольорів через властивості монітора Покупця.

Відповідальність

 1. Покупець повністю відповідає за достовірність даних, зазначених у формі реєстрації. Якщо Покупець у формі реєстрації не надає точні дані, Продавець не несе відповідальність за наслідки, що виникають.
 2. Покупець несе відповідальність за свої дії, користуючись сайтом Інтернет-магазину.
 3. Продавець звільняється від будь-якої відповідальності у випадках, якщо шкода виникла через те, що Покупець, не врахувавши рекомендацій Продавця і своїх зобов'язань, не ознайомився з даними Правилами, незважаючи на те, що така можливість йому була надана.
 4. Якщо в Інтернет- магазині bi.ua є посилання на сайти інших підприємств, установ, організацій та осіб, Продавець не несе відповідальність за розміщену ними інформацію і здійснювану діяльність.
 5. У разі якщо не вдається вирішити суперечку або розбіжності шляхом переговорів, всі розбіжності розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Конфіденційність і захист персональної інформації

Персональні дані Покупця обробляються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» і положень цих Правил. Продавець вживає необхідні технічні та організаційні заходи інформаційної безпеки, щоб запобігти безпідставному поширенню інформації і звести ці ризики до мінімуму. Такі заходи включають: використання антивірусних засобів, розміщення носіїв інформації в захищених серверних центрах, шифрування, трансляцію мережевих адрес і приховування внутрішньої структури мережі Продавця, розгортання належних систем і процедур управління правами доступу. Для захисту від випадкової втрати та/або пошкодження персональних даних використовується резервне копіювання даних. Для захисту конфіденційності та безпеки при взаємодії користувачів з сайтом використовуються стандартні для галузі заходів безпеки.

Інші умови

До відносин між Покупцем і Продавцем застосовується право України. Покупець гарантує, що усі умови цих Правил йому зрозумілі, і він приймає їх безумовно і в повному обсязі. У разі виникнення питань і претензій з боку Покупця він повинен звернутися за телефонами: 0 800 30-11-30, 044 377 71 33 або направити листа на електрону адресу [email protected].

Усі виникаючі суперечки, сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів, у разі недосягнення угоди спір буде переданий до суду у відповідності з чинним законодавством України. Недійсність будь-якого положення цих Правил не тягне за собою недійсність інших положень.

preloader
close
-32%

Товар зараз зі знижкою

close
NEW
Новинка

Купуйте новинки першими!

close
Подарунок!

Товар зараз акційний, до нього додається подарунок

close
Ваша ціна

Ціна товару зі знижкою за картою лояльності

close
Відео

В картці товару є відеоролик

close
Оплата частинами

Можна оплатити частинами через Приватбанк

close
Ексклюзивний товар

Товар представлений виключно в мережі Бі

close
Лідер продажів

Товар популярний серед покупців

close
ECO

Товар виготовлено з екологічних або вторинних матеріалів

close
Підтримка

Товар можна оплатити карткою «єПідтримка».

close
M
Модерація

Відгук стане доступний іншим користувачам після перевірки

close
icon
Уцінка

Іграшки гарної якості, які втратили свій товарний вигляд

close
icon
Trade in

Іграшки, які були в використанні і продаються повторно

close

Авторизуйтесь

heart

У Вас немає списків бажань

Якщо у вас є списки бажань,
авторизуйтеся

close

Замовити дзвінок

Вкажіть свій номер телефону
і ми звяжемося з вами
протягом 10 хвилин

{{error}}

{{error}}

close

Ваша заявка прийнята

Дякую, !
Ви замовили дзвінок на номер .
Ми зателефонуємо вам у найближчі 20 хвилин.

close

Увага!

Введіть свою адресу ел. пошти і ми тобі повідомимо, коли товар буде в наявності

Ви вже підписані на цю розсилку

Дякую!

Інформація про наявність товару прийде на вашу ел. пошту

{{email}}

Щось пішло не так ... Спробуйте пізніше

Посилання можна cкопіювати

Ваш кошик порожній

Додайте товари, які хочете придбати, та перейдіть до оформлення замовлення

У вас ще немає списків бажань

Додавайте бажані товари та створюйте тематичні списки, щоб ділитися ними з друзями та відстежувати знижки.

Щоб переглянути уже створені списки бажань — авторизуйтеся на сайті.

Виберіть магазини

 • Списком
 • Карта