example-top-banner
0 (800) - 30 - 11 - 30

(800) - 30 - 11 - 30

(044) - 377 - 71 - 33

Магазин игрушек Положение о программе лояльности «Бі-бонусы»

Положение о программе лояльности «Бі-бонусы»

Редакція від 17.05.2023

Розділ 1. Терміни, поняття, визначення, скорочення

 • «Організатор Програми» – ТОВ “Альфа Забава”(ЄДРПОУ 32378340, юридична адреса: 02192, м. Київ, вул. А. Малишка, 3Д), що володіє усіма правами на управління й розвиток Програми. Організатор володіє електронною базою даних, яка зберігає інформацію про Учасників, історію їх покупок в точках продажу Організатора, в Мобільному додатку та на сайті https://bi.ua/.
 • «Програма лояльності «Бі-бонуси» (далі ПЛ) - це комплекс заходів, що регулює взаємовідносини між Організатором Програми та Учасниками Програми, в рамках якої Учасники мають можливість накопичувати Бонуси та використовувати Бонусні знижки, а також одержувати й використовувати персональні Спеціальні пропозиції при купівлі Учасником товарів у Місці проведення ПЛ.
 • «Партнер Програми» (Партнер) – суб’єкт господарювання, що за договором з Організатором надає Учасникам Програми можливість накопичувати бонуси та використовувати бонусні знижки за Карткою Лояльності.
 • «Учасник Програми/Учасник» – дієздатна фізична особа, яка досягла 18-річного віку, прийняла участь у Програмі Лояльності, шляхом надання згоди відповідно до діючих Правил і участь якої підтверджена Організатором.
 • «База даних Учасників Програми» (далі – база даних) – це іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотеки персональних даних.
 • «Мобільний додаток» – програмне забезпечення, створене Організатором для взаємодії Учасників Програми та розміщене в каталозі додатків App Store і Google Play під відповідною назвою Магазин Будинок Іграшок – bi.ua
 • «Карта лояльності» (далі КЛ) - неплатіжна пластикова або віртуальна картка, власником якої є Організатор, яка видається Учаснику Програми Організатором на умовах цих Правил після приєднання до Програми, яка має унікальний у рамках ПЛ номер, необхідний для ідентифікації Учасника, та яка надає можливість Учаснику приймати участь у Програмі у повному обсязі.
 • «Віртуальна картка лояльності» - електронна картка, яка має унікальний, в рамках Програми номер та не має фізичного носія, але є повноцінною карткою Програми. Віртуальна карта дозволяє ідентифікувати Учасника для участі в Програмі в повному обсязі. Віртуальну карту можна отримати в Особистому кабінеті.
 • «Бонус» – облікова одиниця, що нараховується Учаснику на майбутню покупку, правила нарахування та застосування якої встановлюються цим Положенням.
 • «Віртуальний бонусний рахунок» – (далі - Бонусний Рахунок) сукупність інформації в обліковій системі Організатора, що містить відомості про Учасників ПЛ, їх Бонусний баланс, суму всіх покупок, здійснених з використанням КЛ, та використані бонуси при здійснені Учасником покупки.
 • «Бонусна знижка» – це персональна знижка ПЛ для Учасника на придбання товарів в Місцях проведення Програми, яка дорівнює кількості Бонусів Учасника, що можуть бути одночасно використані при покупці на умовах ПЛ, де 1 бонус дорівнює 1 грн (з ПДВ) знижки від ціни конкретного товару з ПДВ.
 • «Кешбек Бонуси» – Бонуси, які нараховуються при здійсненні покупки Учасником ПЛ в порядку, встановленому цим Положенням.
 • «Власні кошти Учасника» – грошові кошти на банківській картці Учасника або готівка Учасника.
 • «Промо Бонуси» – бонуси, які нараховуються Учасникові ПЛ при настанні певних подій або при здійсненні певних дій відповідно до цього Положення.
 • «Рівень участі в ПЛ» – рівень накопичення бонусів в межах ПЛ Учасниками, яка залежить від розміру суми всіх покупок здійснених з використанням КЛ.
 • «Роздрібна знижка» – знижка на товар, в межах дії Акцій та спеціальних пропозицій Організатора, які діють для споживачів в точках продажу та/або на сайті та/або в Мобільному додатку.
 • «Роздрібні магазини «Будинок іграшок» – магазини, що працюють під Торгівельною маркою «Будинок Іграшок».
 • «Система» – єдиний програмних комплекс Організатора, який здійснює накопичення та збереження даних про Учасників та історію їх покупок, здійснює розрахунки маркетингових активностей та аналіз даних.
 • «Сайт Програми» (офіційний сайт Організатора/ Інтернет-магазин https://bi.ua/) – сайт власником якого є Організатор, на якому розміщена інформація про товари, умови їх придбання, оплати, доставки, акції, заходи рекламного та маркетингового характеру, інша загальна інформація, інша інформація, що є обов'язковою, в графічному та/або текстовому викладенні, адресована невизначеному колу осіб, на підставі якої особа може здійснити свідомий вибір та укласти роздрібний договір купівлі-продажу товарів на умовах, викладених в правилах користування сайтом: https://bi.ua/ukr/help/pravilasaita/.
 • «Анкета» – електронна реєстраційна форма, яка розміщена на веб-сторінці Програми та в мобільному додатку Організатора, або паперова реєстраційна форма, яка видається Учасникові для заповнення в місці проведення Програми, заповнення якої є заявою особи, що підтверджує бажання стати Учасником Програми, її згодою з усіма Правилами Програми й згодою у розумінні законодавства України про захист персональних даних на зберігання, обробку й використання Організатором даних Учасника (як персональних, так і загальнодоступних), що знаходяться в Анкеті, на умовах даної Програми.
 • «Код верифікації» – засіб авторизації (перевірки дозволу на доступ) в момент використання Бонусної знижки Учасника у вигляді чотирьох останніх цифр номеру, з якого здійснюється вхідний дзвінок на вказаний при реєстрації номер мобільного телефону.
 • «Штрих-код та QR-код» - матричні коди, які містять інформацію про КЛ, що може бути зчитана за допомогою скануючого обладнання в місцях проведення програми.
 • «Особистий кабінет» – сервіс за допомогою, якого Учасник має можливість отримати інформацію на інтернет-сторінці Програми, за допомогою надаються додаткові сервіси у рамках Програми.
 • «Спеціальна персональна пропозиція» (надалі – персональна пропозиція) – додаткові нарахування бонусів, промокодів, тимчасове збільшення відсотку нарахування бонусів та/або інші заохочення, якими можуть скористатись лише конкретний Учасники Програми, з урахуванням обмежень та умов, які встановлюються Організатором Програми індивідуально по кожній Персональній пропозиції.
 • «Місце проведення Програми» – інтернет-магазин https://bi.ua/, мобільний додаток «Будинок Іграшок» та мережа роздрібних магазинів «Будинок Іграшок», а також магазини Партнерів. Перелік магазинів визначається та може змінюватись Організатором Програми. Актуальний перелік магазинів та адреси можна дізнатись на сайті https://bi.ua/, в Мобільному додатку «Будинок Іграшок» та за інформаційної гарячої лінії 0800 30 11 30.
 • «Інформаційна гаряча лінія» (надалі – гаряча лінія) – номер телефону 0800 30 11 30, за яким Учасники Програми можуть дізнатись інформацію стосовно цих Правил та іншу інформацію про магазини “Будинок Іграшок». Дзвінки на даний номер безкоштовні з будь-яких номерів на території України.

Розділ 2. Загальні положення

2.1. ПЛ є договором приєднання у розумінні ст.634 Цивільного кодексу України, відповідно до якої Учасник програми, надаючи заповнену Анкету та отримавши Картку Лояльності, надає свою згоду на участь в Програмі, на умовах, визначених Організатором, без права внесення змін до умов Програми, визначених даними Правилами.

2.2.Цілями ПЛ є:

 • підвищення купівельного трафіку в роздрібних магазинах «Будинок іграшок», та в Мобільному додатку і інтернет-магазині https://bi.ua/ за рахунок стимулювання майбутніх покупок;
 • аналіз наданих Учасниками в межах ПЛ даних з метою покращення рівня обслуговування Учасників ПЛ;
 • стимулювання лояльності існуючих і залучення нових Учасників;
 • створення додаткової взаємодії Організатора та Партнерів зі споживачами.

2.3.Плата за участь у ПЛ не справляється.

2.4.Термін дії ПЛ – необмежений. ПЛ діє з моменту створення та до моменту припинення дії такої програми Організатором у порядку, визначеному даними Правилами.

2.5. Організатор ПЛ на свій розсуд має право в односторонньому порядку вносити зміни в діючі Правила ПЛ в будь-який час, повідомивши Учасника ПЛ про внесення таких змін шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті Організатора. В окремих випадках умови ПЛ можуть тимчасово змінюватися умовами рекламно-маркетингових заходів (у тому числі акцій), які проводить Організатором.

 • Організатор залишає за собою право призупинити або припинити ПЛ в будь-який час, повідомивши про це Учасників програми. Повідомлення про призупинення або припинення дії ПЛ, а також про зміну Правил ПЛ вважається направленим Учасникові, якщо воно було розміщено на офіційному сайті Організатора. При цьому Організатор не зобов’язується повідомляти про такі зміни шляхом направлення повідомлення на адресу електронної пошти Учасника.

2.7. У разі повідомлення про припинення дії ПЛ:

 • припиняється реєстрація нових Учасників ПЛ;
 • припиняється нарахування всіх типів бонусів;
 • бонуси, зараховані на Бонусні рахунки Учасників ПЛ до моменту повідомлення, продовжують діяти до моменту їх повного використання, але не більше 30 календарних днів з моменту повідомлення про припинення ПЛ. У такому разі застосовується індивідуальне принцип діє Правил, а саме Правила ПЛ діються для кожного конкретного Учасника до закінчення Бонусів, але не більше 30 календарних днів з моменту повідомлення про припинення ПЛ.

2.8. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил і/або питань, не врегульованих цією Програмою, остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог чинного законодавства. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.

Розділ 3. Участь в ПЛ

3.1.Покупець має можливість отримати права на реєстрацію, як Учасник ПЛ, при здійсненні Покупки від 1 грн з ПДВ в Місце проведення Програми або в рамках маркетингових кампаній (промоакцій, акцій), що проводяться Організатором на інших умовах.

3.2. Реєстрація в ПЛ здійснюється одним з наступних способів:

 • заповнити електронну реєстраційну форму, яка розміщена на сайті Програми та ввести Код верифікації у відповідне поле;
 • заповнити електронну реєстраційну форму, яка розміщена в Мобільному додатку та ввести Код верифікації у відповідне поле;
 • звернутися за телефоном гарячої лінії 0800301130 та повідомити оператору свої персональні дані, які необхідні для реєстрації в ПЛ і для підтвердження реєстрації повідомити оператору Код верифікації.

3.3. Учасники, які заповнювали анкети у паперовому вигляді в межах дії попередніх Програм лояльності Організатора вважаються учасниками згідно даних правил якщо не виявлять бажання припинити свою участь згідно цих Правил.

3.4. Після реєстрації в ПЛ одним із запропонованих цими Правилами способів новому Учаснику Програми у користування надається Віртуальна КЛ

3.5. Якщо під час реєстрації Учасник програми зазначив недійсний номер телефону та / або електронну адресу, Організатор Програми має право заблокувати КЛ Учасника без повідомлення Учасника.

3.6. Учасник Програми, що здійснив Реєстрацію, несе відповідальність за правильність наданої ним інформації, а також за внесення до них змін, викладених в заяві про внесення змін до персональних даних в разі подачі такої заяви Учасником Програми та/або внесення змін шляхом зміни даних у Особистому кабінеті, та усвідомлює наслідки надання некоректних, контактних даних. Організатор не несе відповідальності за неможливість контакту з Учасником, якщо контактні дані Учасника вказані неправильно або на момент контакту змінилися. Учасники несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними контактної інформації.

3.7. Якщо Покупець, який виявив бажання стати Учасником Програми, відмовляється від заповнення всіх обов’язкових для реєстрації полей Анкети, відмічених як обов’язкові, та/або проходження Верифікації, він вважаться таким, що не підтвердив свою участь у Програмі відповідними конклюдентними діями та не може бути зареєстрований як Учасник та використовувати КЛ в повному обсязі, у тому числі використовувати Бонусні знижки.

3.8. З моменту заповнення реєстраційної форми Учасник підтверджує, що він ознайомився і погодився з Правилами участі в ПЛ.

3.9. Кожен Учасник ПЛ може зареєструвати на своє ім’я та номер телефону та/або електронну адресу лише одну КЛ.

3.10. Учасники Програми зобов’язуються:

- дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;

- дотримуватися правил користування Сайтами;

- свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Програми та/або Організатору.

3.11. Учасник має право припинити свою участь у Програмі у будь-який час шляхом письмового повідомлення за адресою: 02192, Україна, м. Київ, вул. А. Малишка, 3Д, ТОВ «Альфа Забава», а також зателефонувавши на гарячу лінію 0800301130, або написавши листа на електронну пошту: [email protected], та/або видаливши свій акаунт на Веб-сайті та/або у Мобільному додатку.

3.12. Організатор не несе відповідальності за несанкціоноване використання КЛ Учасника третіми особами.

3.13. Учасник має можливість ознайомитися з офіційними Правилами в роздрібних магазинах та на офіційному сайті bi.ua.

3.14. Організатор має право відмовити у видачі КЛ, вилучити її, припинити дію за наступних, але не обмежуючись лише переліченими обставинами:

3.14.1. використання чи спроба використання КЛ у спосіб, який не відповідає умовам Програми;

3.14.2. будь-яка підозра у зловживаннях з боку Учасника щодо його участі у Програмі;

3.14.3. відсутність будь-яких операцій за допомогою КЛ протягом 12 місяців з дати ЇЇ видачі Учаснику або з дати останньої операції з використанням такої;

3.14.4. підозри щодо використання покупцем підробленої КЛ (наявність ознак неякісного друку, помітних відмінностей за розміром, кольором і тд.);

3.14.5. інші обставини, які Організатор буде вважати як вагомі для вилучення чи припинення та/або блокування КЛ.

3.15. Організатор не несе відповідальності за будь-які втрати чи збитки, які можуть виникнути в результаті дій зазначених в пунктах п. 3.14.1 по 3.14.5 цих правил.

Розділ 4. Карти лояльності

4.1. КЛ використовується для ідентифікації Учасників ПЛ з метою використання всіх можливостей наданих Учасникам Організатором в межах даної ПЛ.

4.2. Всі КЛ, що знаходяться в обігу у Учасників ПЛ, являються безстроковими.

4.3. В рамках дії ПЛ здійснюється накопичення бонусів та фіксація даних про суму всіх покупок, здійснених з використанням КЛ, на Бонусному рахунку Учасника за умови:

- надання касиру до моменту оформлення чеку матеріальної КЛ;

- або повідомлення касиру номеру Віртуальної КЛ;

- або номеру мобільного телефону, на який зареєстровано відповідну Картку.

4.4. Документом, що є підставою фіксації суми покупки на Бонусному рахунок Учасника, є оригінал касового чеку з інформацією про покупку та номер КЛ, яка була використана під час купівлі товару за вказаним чеком.

4.5. Врахування суми поточної покупки в суму всіх покупок, здійснених з використання КЛ, для визначення рівня участі Учасника здійснюється шляхом відображення на Бонусному рахунку Учасника, якщо для цього в магазині є всі необхідні технічні та/або інші можливості: присутній інтернет зв’язок, електроенергія, справно працює програмне забезпечення. У випадку, якщо відсутні необхідні технічні та/або інші можливості для врахування, дані про збільшення сум всіх покупок на суму такої покупки будуть відображені на Бонусному рахунок Учасника Програми після відновлення необхідних можливостей.

4.6. В рамках дії ПЛ Учасники поділяються за Рівнями участі в залежності від суми всіх покупок здійснених з використанням КЛ:

∙ Рівень участі до 1000 грн з ПДВ - 0% нарахування бонусів від суми поточної покупки з ПДВ;

∙ Рівень участі від 1000 до 9 999 грн з ПДВ – 5% нарахування бонусів від суми поточної покупки з ПДВ;

∙ Рівень участі від 10 000 до 24 999 грн з ПДВ – 8% нарахування бонусів від суми поточної покупки з ПДВ;

∙ Рівень участі від 25 000 до 49 999 грн з ПДВ – 10% нарахування бонусів від суми поточної покупки;

∙ Рівень участі від 50 000 грн - 15% нарахування бонусів від суми поточної покупки з ПДВ.

4.7. В залежності від Рівня участі в ПЛ Учасники ПЛ мають наступні виключення з правил (табл. 1):

Рівні участі та стандартні обмеження по ним таблиця 1

Кількість бонусів (%), що нараховується на кожному з Рівнів участі

Рівень участі

До 1000 грн. з ПДВ

Від 1000 до 9 999 грн. з ПДВ

Від 10 000 до 24 999 грн. з ПДВ

Від 25 000 до 49 999 грн. з ПДВ

Від 50 000 грн. з ПДВ

Відсоток відрахування бонусів

0%

5%

8%

10%

15%

Стандартні виключення

Пакети, продовольчі товари

0%

0%

0%

0%

0%

Подарункові сертифікати, електронні подарункові сертифікати

0%

0%

0%

0%

0%

Товари сторонніх продавців на Веб-сайті (ТМ Hubber)

0%

0%

0%

0%

0%

Акційні товари (товари з Роздрібною знижкою або за цінами переоцінки чи уцінки товару Організатором)

0%

0%

0%

0%

0%

Всі товари ТМ: LEGO, L.O.L Surprise та Little Tikes Outdoor, Razor, Ubtech, Zapf, 3Doodler Start, 3Doodler Create, Magic, Five, Smoby Toys, MoMi, PICO, Himoto, HORI

Велосипеди ТМ Країна іграшок , Disney

0%

3%

5%

8%

8%

Всі товари ТМ: PlayStation, 4Baby, Klein, Falk, KidKraft, Kidsauto, Like2bike Rally, Lionelo, NANIA, Rollplay, Smart Trike, Makeblock, Wonder Workshop, LEJU, Robobloq

0%

0%

0%

0%

0%

4.8. Отримана в порядку розділу 2 Правил КЛ з моменту її отримання має перший рівень участі, що дорівнює нарахуванню 0% бонусів від поточної покупки.

4.9. Розмір % нарахування залежить виключно від суми всіх покупок здійснених з використанням КЛ за весь період участі у Програмі. Учасникам попередніх програм лояльності в межах даної ПЛ автоматично присвоюється Рівень участі в залежності від в розміру знижки:

- Учасники передніх програм, які мали дисконтну картку зі знижкою у 0 %, присвоюється Рівень участі з накопиченням у 0 %;

- Учасники передніх програм, які мали дисконтну картку зі знижкою у 5 %, присвоюється Рівень участі з накопиченням у 5 %;

- Учасники передніх програм, які мали дисконтну картку зі знижкою у 8 %, присвоюється Рівень участі з накопиченням у 8 %;

- Учасники передніх програм, які мали дисконтну картку зі знижкою у 10 %, присвоюється Рівень участі з накопиченням у 10 %;

- Учасники передніх програм, які мали дисконтну картку зі знижкою у 15 %, присвоюється Рівень участі з накопиченням у 15 %.

4.10. Коли сума всіх покупок, здійснених з використанням КЛ, виходить за межі поточного Рівня участі (табл.1), відбувається автоматичне переведення Учасника на наступний Рівень участі в ПЛ. Після зміни Рівня участі нарахування Бонусів за всі наступні покупки Учаснику ПЛ відбуватимуться відповідно до умов нового Рівня участі в ПЛ.

4.11. Учасник Програми має можливість перевірити поточний Рівень участі в особистому кабінеті на сайті https://bi.ua/ або в Мобільному додатку. А також зателефонувавши на номер гарячої лінії 0800301130 і назвавши номер КЛ або телефону, на який зареєстровано таку картку, а також додаткові дані, зазначені Учасником в Анкеті при реєстрації, необхідні для ідентифікації Учасника (ПІБ, дату народження тощо).

4.12. При поверненні або обміні Учасником придбаного ним товару з використанням КЛ, сума за такий товар, на яку була збільшена сума всіх покупок, здійснених з використанням КЛ, списуються з Бонусного рахунку Учасника або відповідним чином змінюється. Разом з тим, якщо в результаті повернення або обміну товару сума всіх покупок, здійснених з використанням КЛ, стала відповідати попередньому Рівню участі в ПЛ, то Рівень участі не змінюється на попередній (менший) Рівень.

4.13. Організатор має право списувати суму покупки здійснену з використанням КЛ, що була врахована помилково, а також у разі виявлення зловживання правами Учасника та/або недобросовісних дій з КЛ.

4.14. Організатор залишає за собою право змінювати умови визначення рівня участі.

4.15. У випадку викрадення КЛ або її втрати, Учасник ПЛ повинен звернутись на гарячу лінію за телефоном 0800 30 11 30 для блокування КЛ. Якщо Бонуси, що були на викраденій/втраченій КЛ, були використані до моменту блокування КЛ, то такі Бонусі не можуть бути відновлені.

5. БОНУСИ

5.1. Загальні принципи:

5.1.1. За фактом здійсненні покупок в Місцях проведення Програми Учасник накопичує бонуси, які згодом можуть бути використані відповідно до цих Правил.

5.1.2. Існує два типи Бонусів, що нараховуються на Бонусний рахунок Учасника: Кешбек Бонуси та Промо Бонуси.

5.1.3. Списання Бонусів проводиться тільки в межах застосування Бонусної знижки.

5.1.4. Бонуси не можуть бути обміняні на гроші або інші матеріальні блага.

5.1.5. 1 (один) Бонус (Кешбек бонус та/або Промо-бонус) при використанні дорівнює 1 грн (з ПДВ) знижки від ціни конкретного товару з ПДВ.

5.1.6. Інформування Учасника ПЛ про факт та розмір нарахування Бонусів здійснюється у додатковому чеку (нефіскальний чек, який роздруковується одночасно з касовим фіскальним чеком). Додатковий чек може містити наступну інформацію про Бонуси:

∙ кількість нарахованих бонусів;

∙ кількість списаних Бонусів в рамках проведеної покупки;

∙ залишок по всім типам Бонусів.

Якщо при оформленні покупки списання Бонусів не відбувається або залишок Бонусів на Бонусному рахунку нульовий, тоді додатковий чек не друкується.

5.1.7. Повідомлення про майбутнє анулювання Бонусів здійснюється за декілька днів до анулювання з зазначенням кінцевого строку дії таких Бонусів за допомогою SMS/Viber повідомлення.

5.2. Нарахування Кешбек Бонусів

5.2.1. За фактом здійсненні покупок в Місцях проведення Програми Учасник накопичує Кешбек Бонуси, які згодом можуть бути використані відповідно до цих Правил.

5.2.2. Нарахування Кешбек Бонусів здійснюється за умови надання касиру до моменту оформлення чеку КЛ або повідомлення касиру номеру віртуальної картки лояльності, або номеру мобільного телефону, на який зареєстровано відповідну КЛ.

5.2.3. Нарахування Кешбек Бонусів здійснюється від кінцевої суми покупки, оплаченої готівкою або за допомогою банківської платіжної картки з ПДВ.

5.2.4. Нарахування Кешбек Бонусів на Бонусний рахунок Учасника здійснюється з першої покупки після отримання КЛ за кожен товар у чеку у розмірі, що відповідає поточному рівню участі Учасника (Таблиця1 п.4.7. Правил) .

5.2.5. Нарахування Кешбек Бонусів в межах дії Програми відбувається в цілих числах. До нарахування Кешбек Бонусів застосовуються стандартні математичні правила округлення. А саме:

 • якщо перша, наступна за цілим числом, цифра десяткового розряду суми нарахованих Кешбек Бонусів є від 1 до 4, то сума Кешбек Бонусів зменшується за рахунок цифр десяткового розряду дробу, а ціле число дробу залишається без змін;
 • якщо перша, наступна за цілим числом, цифра десяткового розряду суми нарахованих Кешбек Бонусів є від 5 до 9, то ціле число дробу суми Кешбек Бонусів збільшується на 1.

5.2.6. На окремі категорії товарів та окремі ТМ діють обмеження відсотка накопичення Кешбек Бонусів викладені у Додатку 1 до Правил, також Кешбек Бонуси не нараховуються за покупку акційних товарів, подарункових сертифікатів, електронних сертифікатів, пакетів, а також товарів, які були придбані зі знижкою до Дня народження дитини.

5.2.7. Документом, що підтверджує нарахування Кешбек Бонусів на Бонусний рахунок Учасника, є оригінал касового чеку з інформацією про нарахований Кешбек Бонус і КЛ, яка була використана під час купівлі товару за вказаним чеком.

5.2.8. Нарахування Кешбек Бонусів здійснюється на Бонусний рахунок Учасника, якщо для цього в магазині є всі необхідні технічні та/або інші можливості: присутній інтернет зв’язок, електроенергія, справно працює програмне забезпечення. У випадку, якщо відсутні необхідні технічні та/або інші можливості нарахування Кешбек Бонусів, Кешбек Бонуси будуть зараховані на Бонусний рахунок Учасника Програми після відновлення необхідних можливостей.

5.2.9. При поверненні Учасником придбаного ним товару, нараховані за товар Кешбек Бонуси списуються з Бонусного рахунку Учасника. Бонусний баланс може прийняти від’ємне значення у випадку, якщо нараховані за товар, що повертається, Кешбек Бонусі були використані Учасником при здійсненні інших покупок. У такому разі при наступних покупках Учасника нараховані йому Кешбек Бонуси будуть спочатку використані для виведення Бонусного рахунку з від’ємного в позитивний баланс. Тобто, використання Бонусної знижки за рахунок Бонусів при покупці Товару стає неможливим до досягнення позитивного балансу Бонусного рахунку.

5.2.10. Учасник Програми має можливість перевірити суму накопичених на Бонусному рахунку Учасника Кешбек Бонусів та термін їх дії, зателефонувавши на номер гарячої лінії 0800301130 і назвавши номер картки або телефону, на який зареєстровано картку, а також додаткові дані, зазначені Учасником в Анкеті при реєстрації, необхідні для ідентифікації Учасника (ПІБ, дату народження тощо). Перевірити стан Бонусного Рахунку Учасник можу також на сайті https://bi.ua/ або в Мобільному додатку.

5.2.11. Кешбек Бонуси діють 365 днів з моменту активації відповідно до п.5.4.3. Правил (для кожної покупки окремо). Якщо протягом цього строку Учасником не було використано Кешбек Бонуси, Кешбек Бонуси автоматично анулюються.

5.2.12. Організатор має право списувати Кешбек Бонуси, зараховані помилково, пов’язані з покупкою, що була скасована, у випадку повернення товару, а також у разі виявлення зловживання правами Учасника та/або недобросовісних дій з карткою та/або балансом картки.

5.2.13. Організатор залишає за собою право змінювати умови нарахування Кешбек Бонусів та перелік товарів, при купівлі яких Кешбек Бонуси не нараховуються.

5.3. Нарахування Промо Бонусів

5.3.1. У рамках маркетингових заходів (рекламних акцій) щодо просування товарів на ринку, збільшення лояльності Учасників тощо, на КЛ Учасників нараховуються Промо Бонуси. Рішення про нарахування Промо Бонусів приймається Організатором одноособово.

5.3.2. Промо Бонуси мають обмежений строки дії. Строк дії Промо Бонусів визначається відповідно до затверджених умов відповідного маркетингового заходу (рекламної акції). Якщо Промо Бонуси не були використані до закінчення встановленого строку дії, Промо Бонуси анулюються.

5.3.3. Окрім зазначених в п.5.3.1. цього Положення способу нарахування Промо Бонусів Промо Бонуси нараховуються всім Учасникам ПЛ у наступних випадках (табл.2):

Подія (підстава)

Кількість Промо Бонусів

Термін зарахування на Бонусний рахунок

Строк дії з моменту зарахування

Реєстрація Учасника в КП в роздрібному магазині (за заповнення всіх обов’язкових полів анкети та проходження верифікації)

50 промо бонусів

Протягом 30 календарних днів з моменту передачі заповненої анкети Учасника ПЛ Організатору

1 місяць

Реєстрація Учасника в КП на сайті чи в Мобільному додатку (при заповненні всіх обов’язкових полів реєстраційної форми на сайті та в Мобільному додатку та
підтвердження Учасником e-mail).

50 промо бонусів

В день реєстрації (після підтвердження Учасником e-mail)

1 місяць

5.3.4. Про нарахування визначених вище Промо Бонусів відповідно до подій (підстави) «Реєстрація Учасника в ПЛ» Учасник ПЛ інформується за допомогою E-mail, SMS чи Viber повідомлення.

5.3.5. Після закінчення встановленого строку дії Промо Бонуси (якщо не були використані) анулюються.

5.3.6. При поверненні Учасником придбаного ним товару, нараховані Промо Бонуси не повертаються на Бонусний рахунок Учасника.

5.3.7. Учасник Програми має можливість перевірити умови щодо доступних йому Промо Бонусів та термін їх дії, зателефонувавши на номер гарячої лінії 0800301130 і назвавши номер картки або телефону, на який зареєстровано картку, а також додаткові дані, зазначені Учасником в Анкеті при реєстрації, необхідні для ідентифікації Учасника (ПІБ, дату народження тощо). Перевірити стан Бонусного Рахунку Учасник можу також на сайті https://bi.ua/ або в Мобільному додатку.

5.3.8. Організатор має право списувати Промо Бонуси, зараховані помилково, а також у разі виявлення зловживання правами Учасника та/або недобросовісних дій з карткою та/або балансом Бонусного рахунку.

5.3.9. Організатор залишає за собою право змінювати умови нарахування Промо Бонусів та умови їх використання.

5.4. Використання Бонусів

5.4.1. Бонуси не мають грошового виразу, не є електронними грошима і не виконують функції електронних грошей та не можуть бути обміняні на гроші, а можуть використовуватись Учасником лише при здійсненні покупок або отримання послуг в Місцях проведення Програми.

5.4.2. Використовувати бонуси можуть лише зареєстровані Учасники Програми, які заповнили всі обов’язкові поля Анкети відмічених *(зірочкою).

5.4.3. Учасник Програми може використати тільки доступні для використання бонуси. Кешбек Бонуси стають доступними для використання Учасником на 14-й день після їх нарахування, не рахуючи дня придбання товару, Промо Бонуси доступні з моменти зарахування їх на Бонусний рахунок. Кожен бонус може бути використаний лише один раз.

5.4.4. Використання Промо Бонусів в залежності від маркетингового заходу (рекламної акції) може поширюватись як на всі товари певної категорій, колекцій, групи артикулів, так і на окремі одиниці товари в певних категоріях, колекціях та/або групах артикулів.

5.4.5. Використання бонусів в роздрібних магазинах мережі «Будинок Іграшок» здійснюється за умови надання касиру до моменту оформлення чеку КЛ або повідомлення касиру номеру віртуальної КЛ, або номеру мобільного телефону, на який зареєстровано відповідну. У такому разі використання бонусів здійснюється за допомогою верифікації по номеру телефону. Учаснику автоматично здійснюється дзвінок на телефон, зазначений в анкеті Учасника. Учасник в залежності від способу покупки, має повідомити касиру/оператору/ або ввести в спеціальне поле на сайті або в Мобільному додатку 4 останні цифри номеру, з якого здійснюється дзвінок. У випадку успішного підтвердження коду верифікації здійснюється покупка з використанням Бонусів.

5.4.6. Для використання Бонусів в інтернет-магазині (на сайті https://bi.ua/ або в Мобільному додатку) КЛ Учасник має бути авторизована в особистому кабінеті інтернет-магазину згідно з вимогами сайту.

5.4.7. Бонуси з Бонусного рахунку можна використати як Бонусну знижку при купівля товару, де 1 (один) Бонус = 1 (одна) гривня з ПДВ. Максимальний розмір Бонусною знижка може скласти не більше 30% від вартості товару з ПДВ, що підлягає оплаті (роздрібної вартості товару). Якщо на товар розповсюджується дія інших Роздрібних знижок, що діють в Місцях проведення Програми, то максимальний сумарний розмір знижки (Роздрібна знижка + Бонусна знижка) не може перевищувати 30% від повної вартості товару з ПДВ.

5.4.8. При оплаті товару послідовно застосовуються знижки відповідно до наступного пріоритету:

1) Знижка до дня народження;

2) Роздрібна знижка;

3) Бонусна знижка.

5.4.9. При застосуванні Бонусною знижки з Бонусного рахунку Учасника в першу чергу списуються Бонуси з найменшим строком дії, який залишився. Це правило діє для Бонусів одного типу.

5.4.10. При застосуванні Бонусної знижки встановлено пріоритет Промо Бонусів перед Кешбек Бонусами.

5.4.11. При застосуванні Бонусної знижки нарахування Кешбек Бонусів проводиться відповідно до табл. 1 (п. 4.7.) цього Положення. Кінцева вартість товару з урахування максимальної знижки буде враховано в суму всіх покупок, здійснених з використанням КЛ.

5.4.12. Списання Бонусів при використанні Бонусної знижки здійснюється з кроком в 1 одиницю (1, 2, 3 тощо). Мінімальна можлива кількість Бонусів для застосування як Бонусна знижка складає 1 Бонус.

5.4.13. Бонуси не можуть бути використані при покупці пакетів, подарункових сертифікатів, електронних подарункових сертифікатів, та товари визначених категорій та сторонніх продавців: ТМ Hubber.

5.4.14. Використання бонусів здійснюється якщо для цього в магазині є всі необхідні технічні та/або інші можливості: присутній інтернет зв’язок, електроенергія, справно працює програмне забезпечення. У випадку відсутності інтернет зв’язку, електроенергії та інших збоїв у роботі касового обладнання використання Бонусів не здійснюється.

5.4.15. Повернення використаних бонусів в мережі роздрібних магазинів «Будинок Іграшок» здійснюється на наступний день після здійснення повернення товару. Повернення використаних Бонусів в інтернет-магазині bi.ua та в Мобільному Додатку здійснюється протягом періоду повернення товару Організатору Програми, але не більше ніж через 21 календарний день з дати оформлення такого повернення.

5.4.16. Організатор залишає за собою право змінювати умови використання Бонусів та перелік товарів, при купівлі яких бонуси не застосовуються.

6. Персональна пропозиція до Дня Народження дитини

6.1. Учасник Програми має можливість отримати знижку до Дня Народження дитини у розмірі 15% від суми чеку. Дана персональна пропозиціє до Дня народження дитини не підсумовується з Роздрібними знижками.

6.2. Персональна пропозиція до Дня Народження дитини не може бути використана при покупці подарункових сертифікатів, пакетів, продуктової групи товарів та весь асортимент ТМ: «JoyBox!», «PlayStation», «Falk», «KidKraft», «Rollplay», «Lionelo», «Klein(Бі Еф Бі Груп)», «4Baby», «Kidsauto», «Like2bike», RALLY», «NANIA», «Smart Trike», «SMART TRIKE(Смарти)», «Makeblock», «Wonder», «Workshop», «LEJU», «ROBOBLOQ» та певну групу товарів (інформацію уточнюйте на касі).

6.3. Персональна пропозиція до Дня народження дитини може бути використана на 3 чеки у період протягом 15 календарних днів, а саме: 7 днів до дати Дня Народження дитини, День Народження дитини і 7 днів після Дня Народження дитини.

6.4. Для отримання персональної пропозиції до Дня Народження дитини Учасник має вказати дату народження дитини в Анкеті при реєстрації як Учасника.

6.5. Учаснику надається можливість вказати в Анкеті не більше 3-х дітей. У випадку якщо Учасник має більше 3 дітей та бажає зафіксувати дані про них, такий Учасник має звернутись на гарячу лінії для врегулювання даного питання.

6.6. Персональна пропозиція до Дня Народження дитини діє протягом всього терміну дії Програми.

7. Згода на обробку персональних даних

7.1. Учасник Програми реєстрацією у ПЛ шляхом заповнення Анкети, підтверджує, що ознайомлений та згодний з Правилами ПЛ та надає добровільну згоду на обробку будь-яким способом своїх персональних даних, а саме включення до баз даних, зокрема й передання, в тому числі й транскордонне, своїх персональних даних ТОВ «Альфа-Забава» та іншим третім особам-партнерам ТОВ «Альфа-Забава» з метою систематизації даних, включення їх до баз даних, надсилання інформації рекламного та/або нерекламного характеру і/чи будь-яких інших цілей, що не суперечить законодавству України. Своєю реєстрацією у ПЛ Учасник Програми погоджує, що ознайомлений з правилами, котрі стосуються персональних даних, а також підтверджує, що ТОВ «Альфа-Забава» й інші треті особи звільнені від зобов’язання направляти на адресу Учасника письмове повідомлення про права, мету збору даних і осіб, яким передаються персональні дані. Також Учасник Програми підтверджує, що в майбутньому не буде мати ніяких претензій до вищевказаних осіб щодо використання своїх персональних даних, зазначених в анкеті, з метою, викладеною в цьому розділі.

7.2. Учасник зобов’язується надавати точні та правдиві відомості про себе, а також своєчасно повідомляти Організатора про зміни, що стосуються наданих відомостей.

7.3. Володільцем та розпорядник Персональних даних Учасників в розумінні Закону України «Про захист персональних даних» є ТОВ «Альфа Забава», місцезнаходження: 02192, Україна, м. Київ, вул. А. Малишка, 3Д.

7.4. Мета та цілі обробки персональних даних у Базі:

Цим Учасник повідомляється та надає згоду на те, що його Персональні дані обробляються Організатором з метою надання Організатору можливості краще зрозуміти потреби споживачів, а також реалізації відносин між Сторонами з метою:

7.4.1. здійснення рекламної та маркетингової діяльності (включаючи, але не обмежуючись, такі дії, як направлення інформаційних та/або рекламних повідомлень про акції чи спеціальні пропозиції шляхом електронної, кур’єрської або поштової розсилки, направлення смс або голосових повідомлень, пуш-повідомлень з Мобільного додатку тощо);

7.4.2. надання Учасникам найповніших відомостей про спеціальні пропозиції у рамках ПЛ, покращення якості послуг та товарів, що пропонуються Учасникам, а також з метою реалізації ПЛ, створення нових програм лояльності, вивчення споживчого попиту, у маркетингових, інформаційних, рекламних та/або інших аналогічних цілях;

7.4.3. обробку будь-яким способом своїх персональних даних, а саме включення до баз даних, зокрема й передання, в тому числі й транскордонне, персональних даних Учасника третім особам з метою реалізації договірних відносин Організатора;

7.4.4. забезпечення відносин у сфері захисту прав споживачів.

7.5. Цим Учасник повідомляється та надає Організатору згоду на вчинення з Персональними даними Учасника нижченаведених дій (у тому числі працівниками Організатора в межах виконання ними своїх трудових обов’язків):

7.5.1. збір персональних даних в обсязі, необхідному для досягнення мети та цілей обробки персональних даних, що зазначених у даних Правил;

7.5.2. обробку персональних даних, включаючи, але не обмежуючись, збирання, одержання, реєстрацію, накопичення, систематизацію, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміну, поновлення), використання, поширення в межах мети та цілей зазначених у даних Правилах без додаткового попередження Учасника (розповсюдження, реалізація, зокрема й передача Персональних даних третім особам, яких визначає Організатор самостійно в тому числі й транскордонне, включаючи передачу іноземним суб'єктам відносин, пов’язаних із персональними даними, за умов забезпечення належного захисту персональних даних), знеособлення, блокування, знищення персональних даних а також будь-які інші дії або сукупність дій, пов’язаних з обробкою Персональних даних відповідно до мети та цілей їх обробки, включаючи обробку у внутрішніх та / або корпоративних системах, ресурсах, програмах, базах Організатора, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

7.5.3. внесення змін до персональних даних Учасника за зверненням інших суб’єктів відносин, пов’язаних із персональними даними, у порядку, передбаченому чинним законодавством.

7.6. Цим Учасник повідомляється про його (її) права, як суб’єкта персональних даних. Згідно з Законом України «Про захист персональних даних», Учасник, як Суб'єкт ПД має право:

- знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження юридичної особи – власника бази персональних даних;

- отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

- на доступ до своїх персональних даних;

- отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;

- пред'являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

- пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

- на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

- звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;

- застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

- вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

- відкликати згоду на обробку персональних даних шляхом письмового повідомлення за адресою: 02192, Україна, м. Київ, вул. А. Малишка, 3Д, ТОВ «Альфа Забава». А також зателефонувавши на гарячу лінію 0800301130 або написавши листа на електронну пошту: [email protected], або видаливши свій акаунт на Веб-сайті або в Мобільному додатку;

- знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

- на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки;

- доступ до ПД Учасника надається третім особам у порядку, передбаченому внутрішніми документами Організатора, за умови, якщо надання такого доступу є необхідним для реалізації мети обробки ПД, зазначеної в даних Правилах.

7.7. Момент передання підписаної Анкети в паперовому вигляді представнику Організатора та/або момент повідомлення Коду верифікації Оператору/касиру при реєстрації як Учасник, та/або момент збереження Учасником своїх персональних даних в реєстраційній формі в Особистому кабінеті на Веб-сторінці чи у Мобільному додатку збігається з моментом включення його персональних даних до Бази та початку обробки його персональних даних.

7.8. Зберігаючи свої персональні дані в реєстраційній формі на Веб-сторінці Програми чи у Мобільному додатку та/або підписуючи Анкету в паперовому вигляді, повідомлення Коду верифікації Оператору/касиру при реєстрації як Учасник, Учасник підтверджує, що він уважно ознайомився з Правилами цієї Програми, а також повідомлений Організатором про включення його персональних даних до Бази на умовах даного розділу Правил, а також про склад та зміст зібраних персональних даних, права Учасника, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету та цілі збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані*.

8. Припинення участі у Програмі та блокування КЛ

8.1. Організатор має право припинити участь у ПЛ будь-якого Учасника без повідомлення, без будь-яких негативних наслідків для себе шляхом блокування КЛ та Бонусного рахунку Учасника, анулювання усіх накопичень без понесення відповідальності за будь-які втрати чи збитки, які виникають в результаті таких дій у випадках, якщо Учасник:

 • порушує умови даної Програми й/або інші угоди між Учасником і Організатором;
 • надає Організатору недостовірні відомості щодо власних персональних даних або інформацію, що вводить в оману;
 • зловживає наданими правами та вчиняє недобросовісні дії з КЛ в рамках дії будь-яких елементів ПЛ. Факти вчинення таких дій із КЛ визначаються Організатором та не підлягають оскарженню;
 • відкликання Учасником згоди на обробку Персональних даних.

8.2. Якщо КЛ не використовується Учасником у Місцях проведення програми більше 3 років від дати останньої покупки, Організатор має право заблокувати КЛ без повідомлення Учасника. У разі блокування КЛ з даної причини участь Учасника в ПЛ припиняється, Бонусний рахунок та КЛ блокуються, персональні дані Учасника знищуються.

8.3. Учасник має право припинити свою участь у Програмі в будь-який час, надіславши Організатору письмове повідомлення щодо припинення участі на адресу: 02192, Україна, м. Київ, вул. А. Малишка, 3Д, ТОВ «Альфа Забава», видаливши свій акаунт на Веб-сайті та/або у Мобільному додатку а також зателефонувавши на гарячу лінію 0800301130 або написавши листа на електронну пошту: [email protected]. Необхідно повідомити номер картки або номер телефону, які було вказано в Анкеті. Після отримання Організатором такого повідомлення участь Учасника в Програмі припиняється, Бонусний рахунок та КЛ блокуються, персональні дані Учасника негайно вилучаються з обороту даних та знищуються протягом 1 місяця з моменту звернення.

8.4. У випадку втрати КЛ Учаснику необхідно виконати наступні дії:

 • звернутись на гарячу лінію за телефоном 0800301130 чи у Місце проведення Програми та повідомити про втрату КЛ, пройти верифікацію Учасника (для верифікації повідомити касиру чи оператору гарячої лінії – мобільний номер телефону, на який зареєстровано Картку, ПІБ та дні народження дитини власника картки, якщо такі дані вказані;
 • касир або оператор гарячої лінії блокує загублену КЛ;
 • касир або оператор гарячої лінії генерує для Учасника новий номер Віртуальної картки лояльності;
 • на нову Віртуальну КЛ переносяться накопичені на Бонусному рахунку Учасника бонуси.

8.5. Організатор не несе відповідальності за всі транзакції, які були здійснені з КЛ до моменту повідомлення Організатора про втрату картки.

9. Сервісна підтримка Учасників ПЛ

9.1. Додаткову інформацію та пояснення положень Правил Учасник ПЛ може отримати:

 • шляхом безпосереднього звернення до працівника Роздрібних магазинів «Будинок іграшок»;
 • в формі зворотного зв’язку на Сайті;
 • відправивши лист / запит електронною поштою на адресу [email protected];
 • зателефонувавши на гарячу лінію за номером 0800 30 11 30;
 • в особистому кабінеті на сайті.

9.2. При зверненні на гарячу лінію за номером 0800 30 11 30 Учасник ПЛ може зробити запити за наступними темами:

 • зміна особистих даних в БД;
 • блокування КЛ у випадках, вказаних в п.8.4. цього Положення;
 • підписка або відмова від підписки на маркетингові розсилки по SMS/Viber або e-mail;
 • претензія з приводу роботи персоналу або Роздрібного магазину «Будинок іграшок» в цілому;
 • поточні промоакції;
 • адреси та режими роботи Роздрібних магазинів «Будинок іграшок»;
 • бонусний баланс;
 • тощо.

9.3. У випадках спірних ситуацій, коли роз'яснення, надані касиром Роздрібного магазину «Будинок іграшок», не задовольняють Учасника, Учасник має можливість роз’яснення ситуації наступними шляхами:

 • попросити касира Роздрібного магазину «Будинок іграшок» звернутись до фахівця з програми лояльності Організатора, відправивши запит листом для уточнення / перевірки ситуації;
 • самостійно звернутись на гарячу лінію для передачі запиту фахівцю з програми лояльності Організатора для подальшої перевірки / роз'яснення ситуації.

9.4. Організатор не розглядає анонімні звернення. Всі письмові заявки Учасника (у тому числі, стосовно нарахування Бонусів, об'єднання Бонусних рахунків Учасника або заміні КЛ) повинні містити таку інформацію:

 • П.І.Б. власника КЛ;
 • Адресу (або номер, який можна дізнатися в магазині) Роздрібних магазинів «Будинок іграшок»( якщо запит стосується конкретного магазину чи ситуації в такому);
 • Номер телефону Учасника;
 • Номер КЛ Учасника.

9.5. Заявки, які не містять визначені в п.9.4. Положення дані, можуть бути розглянуті Організатором, виключно за його рішенням, якщо Організатор вважатиме надані неповні дані достатніми для ідентифікації Учасника. Достатність об’єму даних для ідентифікації, у випадку надання не повних даних, визначається Організатором одноособово та не підлягає оскарженню.

Організатор може звернутись до Учасника для уточнення даних, або зазначити на їх не повноту для виконання обробки заявки. У такому разі Учасник має надати дані, яких не вистачає, у випадку не надання таких заявка залишається без розгляду.

preloader
close
-32%

На товар сейчас действует скидка

close
NEW
Новинка

Покупайте новинку первыми!

close
Подарок!

Товар сейчас акционный, к нему прилагается подарок

close
Ваша цена

Цена товара со скидкой по карте лояльности

close
Видео

В карточке товара есть видеоролик

close
Оплата частями

Можно оплатить частями через Приватбанк

close
Эксклюзивный товар

Товар можно купить исключительно в сети Бі

close
Лидер продаж

Товар популярен среди покупателей

close
ECO

Товар изготовлен из экологичных или вторичных материалов

close
Поддержка

Товар можно оплатить картой «єПідтримка».

close
M
Модерация

Отзыв станет доступен другим пользователям после проверки

close
icon
Уценка

Игрушки хорошего качества в нетоварном виде

close
icon
Trade in

Игрушки, которые были в использовании и продаются повторно

close

Авторизуйтесь

heart

У вас нет списков желаний

Если у вас есть списки желаний,
авторизуйтесь

close

Заказать звонок

Укажите свой номер телефона
и мы свяжемся с вами
в течение 10 минут

{{error}}

{{error}}

close

Ваша заявка принята

Спасибо, !
Вы заказали звонок на номер .
Мы позвоним Вам в ближайшие 20 минут.

close

Внимание!

Введи свой адрес эл. почты и мы тебе сообщим, когда товар будет в наличии

Вы уже подписаны на эту рассылку

Спасибо!

Информация о наличии товара прийдет на вашу эл. почту

{{email}}

Что то пошло не так... Попробуйте позже

Ссылку можно скопировать

Ваша корзина пустая

Добавьте товары, которые хотите приобрести, и перейдите к оформлению заказа

У вас еще нет списков желаний

Добавляйте желаемые товары и создавайте тематические списки, чтобы делиться ими с друзьями и отслеживать скидки.

Для просмотра уже созданных списков желаний — авторизуйтесь на сайте.

Выберите магазины

 • Списком
 • Карта